Sản phẩm y tế

Sản phẩm từ Ampronix, giải pháp hình ảnh y tế và chuyên nghiệp của bạn! Cung cấp hình ảnh hiển thị và thiết bị ngoại vi để đáp ứng nhu cầu của bạn.

 

Máy ảnh Màn hình CRT Máy Kỹ thuật số hóa Card đồ họa
Màn hình LCD Phương tiện truyền thông Máy in Máy chiếu
Máy ghi âm Chuyển đổi Scan Giá đặt màn hình Hệ thống siêu âm
Phụ kiện video Ống Tia X Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa